Звiт директора Марiупольського професiйного лiцею автотранспорту Головань Bipи Iванiвни про результати роботи за 2017 - 2018 навчальний piк.