Витяг з протоколу №5 засiдання педагогiчної ради МПЛА