Звіт про методичну роботу у 2014-15 н.р.

Методична робота ліцею у 2014-2015 навчальному році

 

У 2014-2015 навчальному році колектив Маріупольського професійного ліцею автотранспорту розпочав роботу над вирішенням методичної проблеми: «Упровадження нових технологій навчання та виховання учнів».

 

Інженерно-педагогічний колектив, вирішуючи поставлену  проблему, дотримувався Закону України «Про освіту», Закону України «Про професійно-технічну освіту», Закону України «Про мову», дотримувався «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах».

 

Велике значення для вирішення проблеми мала вся методична робота, центром якої стала робота педагогічної ради. На засіданнях педагогічної ради розглядалися такі питання: «Формування в учнів знань, умінь і навичок», «Впровадження проектних, особистісно-орієнтованих та розвиваючих технологій у навчальний процес», «Профілактика суїцидів серед підлітків», «Спільна робота майстрів виробничого навчання і класних керівників щодо попередження правопорушень та пропусків занять з неповажних причин серед учнів ліцею» та інші. Підготовка до вивчення цих питань була чітко спланована, був задіяний весь педагогічний колектив. Робота інженерно-педагогічних працівників над методичними проблемами активізувала форми методичної підготовки кожного, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку.

 

У 2014-2015 навчальному році в ліцеї працювали три методичні комісії, які допомогли викладачам та майстрам виробничого навчання реалізувати принципи навчання, виховання та розвитку учнів. Дієвою формою обміну досвідом було проведення відкритих уроків, предметних тижнів, виховних годин, заходів, свят. Викладачі та майстри виробничого навчання проводять роботу з втілення в практику нових педагогічних технологій.

 

Працювали школи педагогічної майстерності «Школа молодого майстра», «Школа молодого викладача», а також творчі групи, які працювали над методичною проблемою ліцею.

 

У 2014 – 2015  навчальному році педагогічні працівники ліцею брали активну участь у методичній роботі ліцею, регіону та області.

 

У конкурсі на краще матеріально-технічне забезпечення кабінету математики на регіональному рівні ІІІ місце посіла викладач математики Войнова Н.В.

 

Викладач вищої категорії, старший викладач МПЛА Єрмакова А.В. заочно взяла участь у науково-практичному семінарі на тему «Професійна спрямованість вивчення іноземних мов у професійно-технічних навчальних закладах: стан та перспективи», що проводив інститут професійно-технічної освіти НАПН України 24 червня 2015 року у місті Київ.

 

Викладач української мови та літератури Гальченко Г.А. взяла участь у Методичній конференції викладачів української мови та літератури ПТНЗ Маріупольського методичного об’єднання «Сучасний урок: наукова організація високої якості».

 

Учні І – ІІІ курсів брали участь в предметних олімпіадах на рівні міста, а також у ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка, які в цьому році проходили в дистанційному режимі.

 

Учениця групи ТУ-8 за спеціальністю «Перукар-модельєр» Деміх Т. посіла ІV місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Перукар» (майстер виробничого навчання – Хазова О.І.)

 

Учень групи ТУ-4 за спеціальністю «Слюсар з ремонту автомобілів, водій категорії «С» посів ІІ місце у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Водій автотранспортних засобів категорії «С» (майстер виробничого навчання практичного водіння – Матвєєв В.І., викладач спецтехнології – Чернишов В.А.).

 

Учні постійно беруть участь у спортивних змаганнях серед ПТНЗ міста (ІІІ місце у змаганнях серед хлопців з волейболу, ІІІ місце з настільного тенісу, ІV місце у змаганнях серед хлопців з баскетболу) та області.

 

На рівні ліцею були проведені заходи щодо:

- вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка;

- відзначення 245- річчя від дня народження П.А.Загребельного;

- відзначення 150- річчя від дня народження М.М.Коцюбинського;

- відзначення 85- річчя від дня народження Д.В.Павличко;

- відзначення 125- річчя від дня народження Остапа Вишні;

- відзначення Дня партизанської слави;

- Дня ветерана;

- тиждень права; української мови та літератури; хімії та біології; фізики, математики та інформатики; іноземної мови;

- відзначення роковин Голодомору;

- відзначення 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі та завершення Другої світової війни.

 

Звіти щодо проведених заходів направлені до НМЦ ПТО в Донецькій області.

 

Майстри виробничого навчання Давидюк О.В., Хазова О.І. та Харакоз В.В. постійно працюють над удосконаленням якості підготовки учнів як конкурентоздатних фахівців на сучасному рівні, для проходження виробничої практики обирають підприємства з сучасним обладнанням та новими технологіями.

 

Викладачі та майстри в/н проводять роботу з втілення в практику нових педагогічних технологій, інтерактивних форм і методів навчання.

 

Велике значення для забезпечення навчально-виховного процесу має здійснення внутрішньоліцейного контролю. В ліцеї здійснюється тематичний, поточний, проміжний і вихідний контроль.

 

За рік контролювалося:

- правильність ведення навчально-плануючої документації;

- робота колективу з виконання плану набору;

- працевлаштування учнів на виробниче навчання в умовах підприємства;

- результати проведення перевірочних контрольних робіт за курс основної середньої школи, директорських контрольних робіт, предметних олімпіад;

- відвідування учнями занять, робота з профілактики пропусків без поважних причин;

- рівень викладання та якість знань учнів з предметів загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки;

- виконання плану виробничої діяльності;

- виконання навчальних планів і програм;

- санітарно-гігієнічний стан кабінетів, майстерень, побутових приміщень, гуртожитку;

- робота класних керівників та майстрів в/н в гуртожитку, з батьками; з профілактики травматизму, правопорушень, естетичному вихованню;

- робота гуртків та спортивних секцій;

- організація та проведення державної підсумкової атестації, державної кваліфікаційної атестації, перевірочних робіт, поетапної атестації;

- проведення лабораторно-практичних занять, контрольних робіт, додаткових занять та консультацій.

 

Всі матеріали, одержані під час здійснення контролю, висвітлювалися, обговорювалися на нарадах при директорі, інструктивно-методичних нарадах, педагогічних радах, засіданнях методичних комісій,  писались узагальнюючі накази. Така система внутрішньоліцейного контролю допомагає створити чітку, налагоджену систему роботи інженерно-педагогічного колективу у справі підготовки кваліфікованих робітників, виховання свідомих громадян України.

 

Виховна робота у ліцеї ґрунтується на врахуванні особливостей способу життя, традицій, звичаїв українського народу. З метою розвитку творчих здібностей учнів і естетичного смаку була організована робота гуртків, проводились огляди-конкурси, виставки тощо. Велика увага приділялась патріотичному, громадянському вихованню як стрижневим, основоположним, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх та прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

 

У 2014 – 2015 навчальному році теоретичну підготовку учнів здійснювали 13 викладачів. З них вищу категорію мають 5 викладачів, першу категорію – 4 викладачі, педагогічне звання "Старший викладач" – 1 викладач. Педагогічний стаж більше 20 років має 5 викладачів, більше 10 років – 4 викладачі.

 

Професійно-практичну підготовку здійснювали 10 майстрів виробничого навчання, 5 з них мають педагогічне звання «Майстер ІІ категорії». 4 майстри виробничого навчання мають педагогічний стаж більше 20 років, 4 – більше 10 років.

 

Соціальний захист був спрямований на учнів-сиріт та учнів, які були позбавлені батьківського піклування, а також учнів, які виховувались в малозабезпечених, багатодітних сім’ях, де склалися несприятливі умови для виховання неповнолітніх.

 

Учням-сиротам та учням, які позбавлені батьківського піклування, надана матеріальна допомога, вони забезпечені безкоштовним харчуванням, одягом, новорічними подарунками.

 

В ліцеї функціонують спортивний та тренажерний зали, де проводились спортивні змагання, заняття спортивних секцій.

 

З метою турботи про здоров’я учнів проводилось санітарне навчання, організований цикл профілактичних лекцій та бесід, випускались санітарні бюлетені та інформаційні листи.

 

У 2015-2016 навчальному році ліцей продовжуватиме роботу над проблемою «Упровадження нових технологій навчання та виховання учнів».

 

Вирішуючи цю проблему, педколектив буде працювати над такими завданнями:

- виконання законів «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про мову»;

- використання передового педагогічного досвіду;

- впровадження нових педагогічних технологій;

- якісне виконання програм;

- робота з невстигаючими учнями;

- посилення виховної роботи на уроках і в позаурочний час;

- постійне забезпечення охорони праці всіх учасників навчально-виховного процесу в ліцеї.