м. Маріуполь, вул. Таганрозька, 199
факс +38 (0629) 587 389, +38 (097) 062 98 96

mpla64@ukr.net

ВАКАНТНІ ПОСАДИ станом на 01.11.2021

Зайняття вакантних посад відбувається за результатами співбесіди

Викладач загальноосвітньої дисципліни (вакантні 3 штатні одиниці):
- фізики;
- біології;
- інформатики;
- фізичної культури.

Завдання та обов’язки: для вирішення педагогічних завдань повинен мати знання в обсязі відповідної вищої освіти. Має знати предмет викладання; дисципліни психолого-педагогічного циклу; методики викладання предмета та проведення виховної роботи; цілі, принципи, організацію, управління, нормативне забезпечення освіти відповідної ланки, зокрема стосовно предмета, що викладається; навчальні плани, програми, підручники, методичні рекомендації; форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення; індивідуальні характеристики учнів; соціальні, культурні, інші умови навчання, основні напрями і перспективи розвитку освіти, сучасні досягнення педагогічної науки, теорії і практики галузі знань, що викладаються; Закон України про освіту, законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні тощо.

Освітній рівень: базова вища, повна вища, магістратура

Стаж роботи: не менш року

Режим роботи: відповідно до розкладу занять (можлива робота за сумісництвом)

Розмір заробітної плати  – від 6000 грн. до залежно від категорії, педагогічного звання, педагогічного навантаження, стажу педагогічної роботи +  можливість надання надбавок, премії, доплат


Майстер виробничого навчання за професією (вакантні 2 штатні одиниці):

- Слюсар-ремонтник;

- Машиніст крана автомобільного.

Завдання та обов’язки: безпосередньо відповідає за якість виробничого навчання, виховання, безпеку праці здобувачів освіти. Забезпечує виконання програми виробничого навчання, формує професійні уміння і навички, передбачені кваліфікаційною характеристикою, контролює успішність і відвідування теоретичних та практичних занять здобувачів освіти групи, здійснює підготовку до випускних кваліфікаційних екзаменів. Контролює відвідуваність виробничого навчання та виробничої практики в умовах підприємства, в разі необхідності, організовує своєчасне подання повного пакету документів для отримання перепусток учнями групи. Проводить інструктування здобувачів освіти з  охорони праці. Забезпечує своєчасну реєстрацію юнаками військово-облікових документів для проходження приписної комісії. Постійно підвищувати свій загальноосвітній рівень, професійну і педагогічну кваліфікацію, тощо.

Освітній рівень за спеціальністю: професійно-технічна, базова вища, повна вища за професією

Додатково: робоча кваліфікація, стажування на підприємстві та в закладі освіти

Стаж роботи: не менш року

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень

Розмір заробітної плати  – від 6000 грн. до залежно від розряду, педагогічного звання, стажу педагогічної роботи +  можливість надання надбавок, премії, доплат


Старший майстер (вакантна 1 штатна одиниця)

Основні функції:

 1. Організація навчально-виробничого процесу в ліцеї, управління ним і контроль за розвитком цього процесу.
 2. Методичне керівництво роботою майстрів виробничого навчання.
 3. Забезпечення дотримання норм і правил охорони праці в навчально-виробничому процесі.

Завдання та обов’язки:

 • вивчає нормативно-правові акти в галузі профтехосвіти;
 • планує роботу на рік та на навчальний семестр відповідно до плану роботи;
 • організовує професійно-практичну підготовку відповідно до вимог робочих навчальних планів, програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик;
 • організовує роботу майстрів виробничого навчання;
 • контролює дотримання майстрами виробничого навчання правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, норм та правил охорони праці;
 • відповідає за виконання плану навчально-виробничої діяльності та за стан обладнання навчально-виробничих майстерень;
 • здійснює постійний зв'язок з підприємствами, спільно з майстрами в/н підбирає робочі місця, які відповідають вимогам програм, забезпечує документальне супроводження виробничого навчання на підприємстві та проходження виробничої практики;
 • складає заявки на обладнання, інструменти, матеріали, необхідні для виконання навчальних планів і програм;
 • забезпечує своєчасний ремонт технологічного обладнання, комплектування інструментальної комори та навчальних майстерень новим обладнанням;
 • постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності тощо.

Освітній рівень: базова вища, повна вища, магістратура

Стаж роботи: не менше 3 років

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень

Розмір заробітної плати  – від 6000 грн. до залежно від педагогічного звання, стажу педагогічної роботи +  можливість надання надбавок, премії, доплат


Кухар (вакантна 1 штатна одиниця)

Завдання та обов’язки:

 • отримує з комори відповідну кількість продуктів харчування;
 • готує їжу відповідної якості згідно з технологією приготування;
 • слідкує за станом кухонного обладнання;
 • обслуговує здобувачів освіти у їдальні під час перерв;
 • підтримує в належному санітарному стані робоче місце;
 • веде записи в бракеражному журналі щодо обліку продуктів;
 • виконує всі вимоги безпеки під час та після роботи, в аварійних ситуаціях;
 • дотримується правил зберігання продуктів, правил санітарії, гігієни, експлуатації кухонного обладнання, а також техніки безпеки і пожежної безпеки;
 • систематично проходить медичний огляд, має медичну книжку.

Освітній рівень: професійно - технічна, неповна вища, базова вища, повна вища за спеціальністю

Стаж роботи: не менше року

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень

Розмір заробітної плати  – від 6000 грн. (у тому числі посадовий оклад - 3151 грн.)  +  можливість надання доплат, премії


Водій

Завдання та обов’язки: управляє автомобілями всіх типів; здійснює заправку транспорту паливом, мастильними матеріалами та охолоджувальною рідиною; проводить перевірку технічного стану та прийом транспортного засобу перед виїздом, здачу його і постановку на відведене місце; усуває виниклі під час роботи експлуатаційні несправності; створює безпечні умови для роботи тощо.

Освітній рівень: професійно - технічна, неповна вища, базова вища, повна вища

Стаж роботи: не менш 1 року

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень

Розмір заробітної плати  – від 6000 грн. (у тому числі посадовий оклад - 2910 грн.)  +  можливість надання доплат, премії

Copyright © 2020. МПЛА 64