м. Маріуполь, вул. Таганрозька, 199
факс +38 (0629) 587 389, +38 (097) 062 98 96

mpla64@ukr.net

Зайняття вакантних посад відбувається за результатами співбесіди

Викладач загальноосвітньої дисципліни (вакантні 3 штатні одиниці):
- інформатика;
- біології.

Завдання та обов’язки: для вирішення педагогічних завдань повинен мати знання в обсязі відповідної вищої освіти. Має знати предмет викладання; дисципліни психолого-педагогічного циклу; методики викладання предмета та проведення виховної роботи; цілі, принципи, організацію, управління, нормативне забезпечення освіти відповідної ланки, зокрема стосовно предмета, що викладається; навчальні плани, програми, підручники, методичні рекомендації; форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення; індивідуальні характеристики учнів; соціальні, культурні, інші умови навчання, основні напрями і перспективи розвитку освіти, сучасні досягнення педагогічної науки, теорії і практики галузі знань, що викладаються; Закон України про освіту, законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні тощо.

Освітній рівень: базова вища, повна вища, магістратура

Стаж роботи: не менш року

Режим роботи: відповідно до розкладу занять (можлива робота за сумісництвом)

Розмір заробітної плати  – від 6000 грн. до залежно від категорії, педагогічного звання, педагогічного навантаження, стажу педагогічної роботи +  можливість надання надбавок, премії, доплат


Майстер виробничого навчання за професією (вакантні 2 штатні одиниці):

- Слюсар-ремонтник;

- Машиніст крана автомобільного.

Завдання та обов’язки: безпосередньо відповідає за якість виробничого навчання, виховання, безпеку праці здобувачів освіти. Забезпечує виконання програми виробничого навчання, формує професійні уміння і навички, передбачені кваліфікаційною характеристикою, контролює успішність і відвідування теоретичних та практичних занять здобувачів освіти групи, здійснює підготовку до випускних кваліфікаційних екзаменів. Контролює відвідуваність виробничого навчання та виробничої практики в умовах підприємства, в разі необхідності, організовує своєчасне подання повного пакету документів для отримання перепусток учнями групи. Проводить інструктування здобувачів освіти з  охорони праці. Забезпечує своєчасну реєстрацію юнаками військово-облікових документів для проходження приписної комісії. Постійно підвищувати свій загальноосвітній рівень, професійну і педагогічну кваліфікацію, тощо.

Освітній рівень за спеціальністю: професійно-технічна, базова вища, повна вища за професією

Додатково: робоча кваліфікація, стажування на підприємстві та в закладі освіти

Стаж роботи: не менш року

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень

Розмір заробітної плати  – від 6000 грн. до залежно від розряду, педагогічного звання, стажу педагогічної роботи +  можливість надання надбавок, премії, доплат


Старший майстер (вакантна 1 штатна одиниця)

Основні функції:

 1. Організація навчально-виробничого процесу в ліцеї, управління ним і контроль за розвитком цього процесу.
 2. Методичне керівництво роботою майстрів виробничого навчання.
 3. Забезпечення дотримання норм і правил охорони праці в навчально-виробничому процесі.

Завдання та обов’язки:

 • вивчає нормативно-правові акти в галузі профтехосвіти;
 • планує роботу на рік та на навчальний семестр відповідно до плану роботи;
 • організовує професійно-практичну підготовку відповідно до вимог робочих навчальних планів, програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик;
 • організовує роботу майстрів виробничого навчання;
 • контролює дотримання майстрами виробничого навчання правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, норм та правил охорони праці;
 • відповідає за виконання плану навчально-виробничої діяльності та за стан обладнання навчально-виробничих майстерень;
 • здійснює постійний зв'язок з підприємствами, спільно з майстрами в/н підбирає робочі місця, які відповідають вимогам програм, забезпечує документальне супроводження виробничого навчання на підприємстві та проходження виробничої практики;
 • складає заявки на обладнання, інструменти, матеріали, необхідні для виконання навчальних планів і програм;
 • забезпечує своєчасний ремонт технологічного обладнання, комплектування інструментальної комори та навчальних майстерень новим обладнанням;
 • постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності тощо.

Освітній рівень: базова вища, повна вища, магістратура

Стаж роботи: не менше 3 років

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень

Розмір заробітної плати  – від 6000 грн. до залежно від педагогічного звання, стажу педагогічної роботи +  можливість надання надбавок, премії, доплат


Психолог (вакантна 1 штатна одиниця)

Завдання та обов’язки: вивчає вплив психологічних, економічних та організаційних факторів на трудову дисципліну працівників та учнів МПЛА з метою розроблення заходів по покращенню умов їх праці та підвищенню ефективності праці. Бере участь в організації освітнього процесу, забезпеченні всебічного особистого розвитку дітей, підлітків, молоді, зміцненні психічного здоров'я. Виконує роботу по складанню проектів планів та програм соціального розвитку, вивченню психологічних факторів на робітників та учнів. Аналізує навчально – виробничі та виховні процеси, психологічний стан в колективі під час навчання. Вивчає актуальні питання та проблеми (пропуски занять, низка успішність, порушення трудової  дисципліни), визначає шляхом усунення причин їх появи. Консультує майстрів, класних керівників по соціально-психологічним проблемам керування виробництвом та соціального розвитку колективу. Методом психодіагностики, психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції, консультування, надає допомогу вихованцям, учням, учителям, батькам у вирішенні питань навчання та виховання дітей. . Додержується педагогічної етики та етичного кодексу психолога, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя. Консультує керівників, працівників освітніх установ із питань практичного використання психології організації навчально-виховного процесу. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру тощо.

Освітній рівень: базова вища, повна вища освіта

Стаж роботи: не менш 3-х років

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень

Розмір заробітної плати  – від 6000 грн. до залежно від стажу педагогічної роботи, педагогічного звання +  можливість надання надбавок, премії, доплат


Кухар (вакантна 1 штатна одиниця)

Завдання та обов’язки:

 • отримує з комори відповідну кількість продуктів харчування;
 • готує їжу відповідної якості згідно з технологією приготування;
 • слідкує за станом кухонного обладнання;
 • обслуговує здобувачів освіти у їдальні під час перерв;
 • підтримує в належному санітарному стані робоче місце;
 • веде записи в бракеражному журналі щодо обліку продуктів;
 • виконує всі вимоги безпеки під час та після роботи, в аварійних ситуаціях;
 • дотримується правил зберігання продуктів, правил санітарії, гігієни, експлуатації кухонного обладнання, а також техніки безпеки і пожежної безпеки;
 • систематично проходить медичний огляд, має медичну книжку.

Освітній рівень: професійно - технічна, неповна вища, базова вища, повна вища за спеціальністю

Стаж роботи: не менше року

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень

Розмір заробітної плати  – від 6000 грн. (у тому числі посадовий оклад - 3151 грн.)  +  можливість надання доплат, премії


Водій

Завдання та обов’язки: управляє автомобілями всіх типів; здійснює заправку транспорту паливом, мастильними матеріалами та охолоджувальною рідиною; проводить перевірку технічного стану та прийом транспортного засобу перед виїздом, здачу його і постановку на відведене місце; усуває виниклі під час роботи експлуатаційні несправності; створює безпечні умови для роботи тощо.

Освітній рівень: професійно - технічна, неповна вища, базова вища, повна вища

Стаж роботи: не менш 1 року

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень

Розмір заробітної плати  – від 6000 грн. (у тому числі посадовий оклад - 2910 грн.)  +  можливість надання доплат, премії

Copyright © 2020. МПЛА 64