Вакантні посади

Викладач креслення

Завдання та обов’язки: Для вирішення педагогічних завдань повинен мати знання в обсязі відповідної вищої освіти. Має знати предмет викладання; дисципліни психолого-педагогічного циклу; методики викладання предмета та проведення виховної роботи; цілі, принципи, організацію, управління, нормативне забезпечення освіти відповідної ланки, зокрема стосовно предмета, що викладається; навчальні плани, програми, підручники, методичні рекомендації; форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення; індивідуальні характеристики учнів; соціальні, культурні, інші умови навчання, основні напрями і перспективи розвитку освіти, сучасні досягнення педагогічної науки, теорії і практики галузі знань, що викладаються; закон України про освіту, законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні тощо.

Освітній рівень: вище

Стаж роботи: не менш 3-х років

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень

 

 

Майстер виробничого навчання водінню (інспектор практичного водіння автомобілем)

Завдання та обов’язки: Проводить практичні заняття з професійного навчання учнів водінню автомобілів. Планує навчальні заняття відповідно до програми навчання, веде журнал професійного навчання, оформляє та своєчасно заповнює індивідуальну картку на кожного учня закріпленої групи. Своєчасно складає місячний графік черговості водіння, подає його на узгодження заступнику директора з ВР та керується ним у роботі. Знайомить з графіком водіння майстра в/н групи та доводить його до відома кожного учня під підпис. Готує автомобіль до занять, слідкує за його технічним та санітарним станом, забезпечує своєчасний ремонт. Доповідає механіку про неполадки, що виникли під час проведення занять. Проводить інструктажі з техніки безпеки, правил дорожнього руху, правильної експлуатації та ремонту обладнання та устаткування для учнів груп. До 25 числа поточного місяця заповнює у відповідності до записів у журналі табель фактично проведених уроків практичного водіння та здає його механіку. Сприяє загальноосвітньому, професійному розвитку учнів, залучає їх до технічної творчості. Готує учнів до здачі державних іспитів. Бере участь в роботі методичних комісій, конференціях, семінарах інструктивно-методичних нарадах та засіданнях педради. Приймає участь у підготовці та укріпленні навчально-методичної бази ліцею.

Приймає участь в ремонті автомобілів, боксів тощо.

Освітній рівень: професійно-технічне або вище, відкриті категорії В,С,С1

Стаж роботи: не менш 3-х років

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень

 

Майстер виробничого навчання

Завдання та обов’язки: безпосередньо відповідає за якість виробничого навчання і виховання учнів, забезпечує виконання навчального плану і програми виробничого навчання, безпеки праці учнів. Проводить інструктування учнів з  охорони праці. Прийняття від учнів виконаних ними робіт, оцінка їх якості і успішності у відповідності з критеріями знань, умінь та навичок. Підготовка в установленому порядку договорів з підприємствами, організаціями на проходження учнями групи виробничого навчання та виробничої практики. Постійно підвищувати свій загальноосвітній рівень, професійну і педагогічну кваліфікацію, тощо.

Освітній рівень: професійно-технічне, базове вище, повне вище

Стаж роботи: не менш 3-х років

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень

 

 

Бухгалтер-матеріаліст

Завдання та обов’язки: Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, зобов’язань, доходів та витрат за прийнятою в ліцеї формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності ліцею й технології оброблення даних. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку. Бере участь у проведення інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів ліцею, у перевірках стану бухгалтерського обліку ліцею. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну тощо.

Освітній рівень: професійно - технічне, неповне вище, повне вище

Стаж роботи: не менш 1 року

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень

 

 

Шеф-кухар

Завдання та обов’язки:

- організовує харчування;

- складає перспективне меню, меню на щодня;

- відповідає за схоронність й якість отриманих для готування блюд продуктів й їхню правильну витрату відповідно до меню-розкладки;

- контролює вихід готової продукції, її якість, відповідність нормі по меню-розкладці;

- контролює відбір, правильне зберігання добових проб кухарем;

- організовує й контролює роботу кухаря й інших працівників харчоблока;

- стежить і відповідає за санітарний стан, естетичне оформлення харчоблока;

- веде необхідну обліково-звітну документацію;

- зобов'язаний знати інструкцію з охорони праці для працівників харчоблока.

Освітній рівень: професійно - технічне, неповне вище, повне вище за спеціальністю

Стаж роботи: не менш 1 року

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень