Вакантні посади

Викладачі загальноосвітніх дисциплін:

- фізики

- правознавства

- хімії, біології

- фізичного виховання

Завдання та обов’язки: Для вирішення педагогічних завдань повинен мати знання в обсязі відповідної вищої освіти. Має знати предмет викладання; дисципліни психолого-педагогічного циклу; методики викладання предмета та проведення виховної роботи; цілі, принципи, організацію, управління, нормативне забезпечення освіти відповідної ланки, зокрема стосовно предмета, що викладається; навчальні плани, програми, підручники, методичні рекомендації; форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення; індивідуальні характеристики учнів; соціальні, культурні, інші умови навчання, основні напрями і перспективи розвитку освіти, сучасні досягнення педагогічної науки, теорії і практики галузі знань, що викладаються; закон України про освіту, законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні тощо.

Освітній рівень: базове вище, повне вище, магістратура

Стаж роботи: не менш року

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень

 

Викладачі спецдисциплін:

- технології зварювального виробництва

- спецтехнології підйомно-транспортних машин

- технології швацького виробництва

Завдання та обов’язки: Для вирішення педагогічних завдань повинен мати знання в обсязі відповідної вищої освіти. Має знати предмет викладання; дисципліни психолого-педагогічного циклу; методики викладання предмета та проведення виховної роботи; цілі, принципи, організацію, управління, нормативне забезпечення освіти відповідної ланки, зокрема стосовно предмета, що викладається; навчальні плани, програми, підручники, методичні рекомендації; форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення; індивідуальні характеристики учнів; соціальні, культурні, інші умови навчання, основні напрями і перспективи розвитку освіти, сучасні досягнення педагогічної науки, теорії і практики галузі знань, що викладаються; закон України про освіту, законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні тощо.

Освітній рівень: базове вище, повне вище, магістратура

Стаж роботи: не менш року

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень

 

Майстри виробничого навчання по спеціальностям:

- електрогазозварювальник

- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

- машиніст крана

Завдання та обов’язки: безпосередньо відповідає за якість виробничого навчання і виховання учнів, забезпечує виконання навчального плану і програми виробничого навчання, безпеки праці учнів. Проводить інструктування учнів з  охорони праці. Прийняття від учнів виконаних ними робіт, оцінка їх якості і успішності у відповідності з критеріями знань, умінь та навичок. Підготовка в установленому порядку договорів з підприємствами, організаціями на проходження учнями групи виробничого навчання та виробничої практики. Постійно підвищувати свій загальноосвітній рівень, професійну і педагогічну кваліфікацію, тощо.

Освітній рівень: професійно-технічне (за професією), базове вище, повне вище

Стаж роботи: не менш року

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень

 

Майстер виробничого навчання водінню (інспектор практичного водіння автомобілем)

Завдання та обов’язки: Проводить практичні заняття з професійного навчання учнів водінню автомобілів. Планує навчальні заняття відповідно до програми навчання, веде журнал професійного навчання, оформляє та своєчасно заповнює індивідуальну картку на кожного учня закріпленої групи. Своєчасно складає місячний графік черговості водіння, подає його на узгодження заступнику директора з ВР та керується ним у роботі. Знайомить з графіком водіння майстра в/н групи та доводить його до відома кожного учня під підпис. Готує автомобіль до занять, слідкує за його технічним та санітарним станом, забезпечує своєчасний ремонт. Доповідає механіку про неполадки, що виникли під час проведення занять. Проводить інструктажі з техніки безпеки, правил дорожнього руху, правильної експлуатації та ремонту обладнання та устаткування для учнів груп. До 25 числа поточного місяця заповнює у відповідності до записів у журналі табель фактично проведених уроків практичного водіння та здає його механіку. Сприяє загальноосвітньому, професійному розвитку учнів, залучає їх до технічної творчості. Готує учнів до здачі державних іспитів. Бере участь в роботі методичних комісій, конференціях, семінарах інструктивно-методичних нарадах та засіданнях педради. Приймає участь у підготовці та укріпленні навчально-методичної бази ліцею.

Приймає участь в ремонті автомобілів, боксів тощо.

Освітній рівень: професійно-технічне або вище, відкриті категорії В,С,С1

Стаж роботи: не менш 3-х років

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень