Список педагогічних працівників-слухачів Школи молодого педагога у 2018 – 2019 навчальному році

 

ПІБ працівника

Посада

1

Маркова Н.А.

викладач фізичної культури

2

Славінська О.В.

викладач англійської мови

3

Бабанов Г.І.

майстер в/н практичного водіння

4

Сюбаєв А.А.

майстер в/н

5

Біткіне С.Г.

майстер в/н

6

Кутєпкіна Ю.С.

практичний психолог

Корисні веб-посилання

Сайти з корисною інформацією

Сервіси та хмарні технології

Каталоги
Українська мова та література
Інформатика
Інше

Приклад учительського блогу

ВСТУП

Прагнення до знань, психологічна готовність молодого педагога  до об’єктивної потреби навчатися протягом своєї кар’єри є безперечним гарантом його професійного становлення

( В.Сухомлинський).

 

Робота з педагогами-початківцями в Маріупольському професійному ліцеї автотранспорту починається   під час їхньої першої зустрічі з адміністрацією навчального закладу.  Вже у бесіді з директором та його заступниками вони мають отримати інформацію про навчальний заклад, традиції колективу, статут та Правила внутрішнього розпорядку.

 

Орієнтовний алгоритм роботи заступників директора та методиста з педагогом-початківцем

 

1. Ознайомлення педагога-початківця з правилами внутрішнього  розпорядку ПТНЗ, з рівнем знань учнів, їхніми особливостями.

2. Ознайомлення  педагога-початківця з його правами й обов’язками.

3. Закріплення за педагогом-початківцем наставника.

4. Надання допомоги в плануванні роботи (програми, вимоги до навчально-плануючої документації та звітності, календарних і поурочних планів, до ведення зошитів,).

5. Ознайомлення педагога-початківця з системою виховної роботи в ПТНЗ.

6. Реалізація методичними комісіями заходів щодо вдосконалення професійної майстерності педагога-початківця.

7. Складання зручного розкладу уроків для взаємовідвідування уроків педагогом-початківцем і наставником.

8. План роботи з молодими фахівцями.

9. Контроль за роботою педагога-початківця.

 

Список

педагогічних працівників-слухачів

Школи молодого педагога у 2017 – 2018 навчальному році

 

ПІБ працівника

Посада

1

Ніколаєва О.І.

викладач історії

2

Уніят М.А.

викладач матеріалознавства

3

Артюхов А.Г.

викладач фізичної культури

4

Яковлєв М.В.

викладач фізичної культури

5

Міхньова Г.А.

викладач англійської мови

6

Дернова Г.О.

викладач правознавства

7

Бабанов Г.І.

майстер в/н

8

Луковніков В.А.

майстер в/н

9

Шерман Р.С.

майстер в/н

10

Біткіне С.Г.

майстер в/н

 

Тематика проведення занять у Школі молодого педагога Маріупольського професійного ліцею автотранспорту

 1. Шляхи підвищення рівня викладання уроків теоретичного та виробничого навчання.
 2. Модель сучасного уроку.
 3. Проблеми педагогічного досвіду. Індивідуальна методична робота педагогічного працівника.
 4. Роль класного керівника та майстра в/н у підвищенні рівня розвитку групи і виховання кожного учня.
 5. Психолого-педагогічна культура педагога. Мистецтво спілкування. Проблеми толерантності.
 6. Організація самостійної роботи учнів при вивченні інформаційних технологій.
 7. Використання особливостей пам’яті учнів у процесі навчання.
 8. Урок – основна форма організації навчання. Структура уроку виробничого навчання.
 9. Вимоги до пробних кваліфікаційних робіт.
 10. Підвищення рівня загальної та фізичної культури учнів. Основи спортивного тренування. Здоровий спосіб життя.
 11. Комплексно-методичне забезпечення уроків теоретичного та виробничого навчання.
 12. Індивідуальний підхід до учнів. Введення елементів інтелектуального змагання та технологій ігрової педагогіки на уроках.
 13. Заповнення журналів теоретичного та виробничого навчання. Правила ведення звітної навчальної документації.
 14. Прийоми та методи активізації навчального процесу.
 15. Організація виховної роботи класного керівника та майстра в/н у групі.
 16. Психологія спілкування (викладач-учень). Засоби вирішення конфліктних ситуацій. Психологічний клімат у групі.
 17. Дії в екстремальних ситуаціях. Організаційна та керуюча роль класного керівника та майстра в/н у надзвичайних умовах. Надання першої медичної допомоги.
 18. Активні методи навчання, як основа підвищення пізнавального інтересу учнів. Складові ефективності уроку.
 19. Загальні методи навчання та їх класифікація. Форми організації навчання.
 20. Соціально-педагогічний клімат у колективі. Педагогічні конфлікти: види, причини виникнення. Конфлікт у взаємодії «викладач(майстер) – учень (учні).
 21. Педагогічне спілкування як взаємодія. Стиль педагогічного спілкування. Ускладнення, що виникають у процесі спілкування.
 22. Позакласна виховна робота. Колективні творчі справи. Методи активізації інтересу до позаурочної колективної діяльності.
 23. Методика проведення уроків теоретичного навчання. Перевірка й оцінювання успішності учнів. Складання плануючої документації.
 24. Методи проведення уроків виробничого навчання. Складання плануючої документації майстром виробничого навчання.
 25. Проблеми відставання учнів у навчанні: ознаки, причини. Робота з відстаючими учнями.