Нормативно-правова база з охорони праці та цивільного захисту

Закони

 

  1. КОДЕКС  ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458){Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2581-VIII від 02.10.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.371} https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
  2. Про охорону праці (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668) {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2249-VIII від 19.12.2017} https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2694-12    
  1. Закон "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (від 24.02.1994 року № 4404-ХІІ)
  2. Закон "Про дорожній рух" (від 30.06.1993 р. № 3353-ХІІ)
  3. Закон "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (від 19.11.1992 року № 2801-ХІІ)

 

Положення

  1. Про дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності при підготовці закладів професійної (професійно-технічної) освіти до нового навчального року (16.04.2018 р. № 1/9-240)
  2. Про затвердження правил пожежної безпеки України (наказ МВС України від 30.12.2014 р. № 1417)
  3. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки населення до дій в умовах загрози або вчинення терористичного акту (23.03.2015 р. № 167)
  4. Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій (наказ МОЗ України  від 21.05.2007 р. № 246, із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ від 14.02.2012 р.  № 107)

 

НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ

 

 

Охорона праці та життєдіяльності

ТАБЕЛЬ термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Детальніше...


НАКАЗ про введення в дію Табеля термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Детальніше...


НАКАЗ про затвердження Табеля термінових та строкових донесень

Детальніше...


НАКАЗ про посилення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів МПЛА

Детальніше...