Охорона праці для групи за професією: «Швачка, оператор швацького устаткування»

1. Опрацювати тему: «Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Технологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці».

2. Відповісти на питання:
- Яким вимогам безпеки праці треба дотримуватись при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування?
- Чим відрізняється фізіологічна та психологічна основа трудового процесу?
- Як організовують роботу з охорони праці на виробництвах?

3. Скласти конспект за темою: «Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва та вибухозахист».

4. Опрацювати тему: «Основи електробезпеки».

5. Скласти реферат за темою: «Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму».