м. Маріуполь, вул. Таганрозька, 199
факс +38 (0629) 587 389, +38 (097) 062 98 96

mpla64@ukr.net

«Формування професійної, соціальної та особистісної компетентності при підготовці конкурентоздатного працівника»

Мета: Удосконалення професійної, соціальної та особистісної компетентності кожного учасника навчально-виховного процесу, підвищення науково-теоретичного й загально культурного рівня, психологічної підготовки та професійної майстерності, розвиток їх творчої ініціативи, формування в них готовності до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку.

Детальніше...

Робота ліцею над єдиною методичною проблемою

Підвищенню фахового рівня та кваліфікації педагогів ліцею сприяє система методичної роботи навчального закладу, спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Упровадження нових технологій навчання та виховання учнів».

З метою зростання фахової майстерності викладачів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем ліцею, скоординованості дій викладачів у навчальному закладі організована робота професійних об'єднань педагогів:  методичних об’єднань викладачів-предметників, творчих груп викладачів, динамічної тимчасової групи виклалачів, методичних об'єднань класних керівників.

Дослідження єдиної науково-методичної проблеми — центральна ланка в науково-методичній роботі.

Робота над єдиною методичною проблемою чітко простежується як у діяльності педагогічної ради — головного органу методичної роботи, так і в роботі інструктивно-методичної наради, методичних комісій, при проведенні семінарів, нарад, конференцій тощо.

План роботи над науково-методичною проблемою

Маріупольського професійного ліцею автотранспорту на 2014 – 2019 рр.

з/п

Рік

Етап

Заходи

1.

2014-2015

теоретичний

1.Діагностування викладачів з метою вивчення рівня їх професійної компетентності.

2. Теоретичне обґрунтування проблеми:

- вивчення науково-методичної літератури з проблеми;

- ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим передовим педагогічним досвідом.

3.Засідання педагогічної ради.

4.Визначення провідних напрямків діяльності творчих груп та методичних комісій з питань реалізації загальноліцейної проблеми.

5. Оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної проблеми в методичному кабінеті.

2.

2015-2016

аналітичний

1.Спрямування всіх напрямів внутрішньо-ліцейної методичної роботи на розвиток творчого потенціалу викладача у контексті реалізації проблемного питання.

2.Круглий стіл «Від компетентного викладача до компетентного випускника ліцею».

3. Семінар «Впровадження нових технологій навчання  у практику роботи педагогічного колективу»

4. Підготовка та проведення засідання педагогічної ради: «Нові технології - шлях до формування  життєвих компетентностей учнів».

5. Створення банку інформації щодо впровадження проблеми у навчально-виховний процес.

6. Проведення конкурсу педагогічної майстерності «Мій найкращий урок».

7. Організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів.

8. Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми.

9. Аналіз навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів, вжиття заходів до їх поліпшення.

3.

2016- 2017

практичний

1.Спрямування роботи педагогічного колективу над єдиною навчально-методичною проблемою в аспекті: «Передумови підвищення якості навчально-виховного процесу»

2. Активізація  діяльності ліцейних методичних комісій  у контексті роботи над проблемою.

3.Трансформування нових технологій, ППД в практичну діяльність.

4. Підготовка та проведення засідань педагогічної ради

5.Випуск методичного бюлетеня з досвіду роботи над проблемою.

4.

2017-2018

система-тизаційний

1. Удосконалення системи роботи викладічів у контексті роботи над проблемою.

2. Підготовка та проведення педрад

3.Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів.

4. Аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.

5. Фестиваль педагогічних ідей і знахідок викладачів: «Творчість як прояв професійної компетентності».

5.

2018-2019

підсумковий

1. Узагальнення та аналіз роботи над проблемою, вироблення практичних рекомендацій.

2. Проведення творчих звітів методичних комісій про наслідки роботи над проблемою.

3. Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад.

4. Створення банку перспективного педагогічного досвіду.

5. Підготовка та проведення ярмарку педагогічних ідей «Сучасний урок – спільна творчість викладача і учнів»

6. Проведення підсумкової педради-панорами методичних знахідок

 

Copyright © 2020. МПЛА 64