Матеріалознавство для групи за професією: «Швачка, оператор швацького устаткування»

1. Опрацювати тему: «Текстильні волокна»

 

2. Відповісти на питання:
- Як класифікуються текстильні волокна?
- Чим відрізняються натуральні волокна від хімічних?
- Що таке волокно, як поділяють волокна за будовою, довжиною?
- Що служить основною сировиною для отримання хімічних волокон?
- Який хімічний склад рослинних, тваринних, мінеральних, синтетичних волокон?
- Якими властивостями характеризується синтетичні волокна?

 

3. Скласти конспект за темою: «Склад, будова та властивості тканин»

 

4. Відповісти на питання:
- Як поділяють тканини за волокнистим складом?
- Як впливає структура пряжі та ниток на будову і властивості тканин?
- Перелічить ткацькі переплетення і охарактеризуйте їх.
- На які групи поділяють ткацькі переплетення, які види переплетень належать до кожної з груп?
- За якими ознаками визначають у тканини лицьовий та виворотній бік, напрямок основної та пітканої ниток?